ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 6KW (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 2KW) ΓΙΑ 55τ.μ.